برگزاری اولین نشست مجمع ستایشگران نخبه بسیجی سازمان بسیج مداحان استان خراسان رضوی

اولین نشست مجمع ستایشگران نخبه بسیجی سازمان بسیج مداحان استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد

این نشست درروز پنجشنبه92/4/13 در سالن همایشهای مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) با حضورتعدادی از مسئولین استان و 100 نفر از مداحان نخبه جوان بسیجی سازمان بسیج مداحان برگزار گردید. هدف از برگزاری این نشست اعلام آغاز بکار مجمع عالی ستایشگران جوان بسیجی استان بود . در خلال برگزاری نشست از سخنرانی استاد فرحزاد استفاده گردید و پس از آن مسئول محترم سازمان بسیج مداحان استان به تشریح اهداف مجمع ستایشگران جوان پرداختند. یکی از برنامه های شاخص این همایش مصاحبه با سه تن از پیشکسوتان نخبه مداحی استان بود فیلم یادبود مرحوم حاج رضا انصاریان آخرین برنامه این نشست صمیمی بود.