خانه

سازمان بسیج مداحان

اخبار ویژه
1398/07/15
بسیج مداحان: مولودی خوان و دف نواز شهید ارکان قدیمی
تصویری

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،دربامداد روز شنبه 23 تیر یکی از تیم های ضد انقلاب به روستای گوشخانی از توابع شهرستان سروآباد رفته وبه منزل مسئول سابق بسیج مداحان شهرستان سروآباد که یکی از طلبه ها ومولودی خوانان و دف نوازان;بودند مراجعه وایشان را با…

اخبار عمومی